usuari 
passwd 
        

Arabell Educació Infantil

Amanida russa
Llom de porc al forn amb salsa
Síndria

Arabell

Amanida russa
Llom de porc al forn amb salsa
Síndria

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Visita de la Mare de Déu Fàtima
> divendres 20 de abril
Visita de la Mare de Déu Fàtima

Des de la Capellania volem compartir amb vosaltres l'alegria de la Visita de la Imatge Pelegrina de la Mare de Déu de Fàtima al nostre Col·legi, el proper dia 13 d'abril amb motiu del Centenari de les aparicions. Com sabeu la imatge peregrina ha anat a diferents llocs de Lleida i ara ens toca a nosaltres rebre-la.

Estem molt il·lusionats amb que aquesta visita suposi per a totes les alumnes, pares i personal d'Arabell un veritable regal, que ens ajudi a omplir els nostres cors, d'amor a Déu i als altres, especialment aquells més necessitats material i espiritualment.

A les vostres filles els anem a lliurar un "pack" per recórrer aquest camí de preparació per a la vinguda de la Verge Pelegrina. Consisteix en un Rosari i un llibret on explica la Història de les aparicions. Especialment el rés del Rosari -o algun dels misteris- en família, pot ser una manera estupenda per preparar: va ser precisament a Fàtima, on la Mare de Déu ho va recordar.

A l'entrada de cada edifici hi haurà uns panells on podreu posar (vosaltres i les vostres filles) unes cintes posant-li intencions, peticions, missatges, agraïments ... i se li lliuraran a l'arribar.

Us enviem el pla que farà la Verge les hores que estigui al nostre Col·legi i us convidem a que us uniu a tot el que vulgueu i pugueu.

Us encomanem i ens encomanem tots a la protecció de la Mare de Déu de Fàtima; Ella millor que ningú sap el que a hores d'ara necessiten les nostres famílies i la nostra terra.

Amb la il·lusió de poder saludar algun d'aquests dies, rebeu una salutació molt cordial,

PLA DE LA MARE DE DÉU A L'ESCOLA

9,15 Rebem a la Verge fent-li passadís, amb aplaudiments i cançons.

Li oferim les Cintes i Pregó de Benvinguda llegit per alumnes de Primària

12.45 Missa Mariana. Les de 2n de Batxillerat li imposen la beca. Consagració de tots els joves del Món. Les de 1r i 2n d'ESO llegeixen pregàries especials.

A les 14,30 Es resarà el Rosari amb totes les famílies que ho desitgin. Allà es fa la Consagració de tot el Col·legi demanant per la Pau i per Famílies a la Verge. Ofrena de flors de les nenes de Primària. Cada nena li lliurarà la seva flor que ha fet.

15,30: Educació Infantil: Cada nena i cada nen li ofereix a la Verge la seva flor. Hi haurà un Oferiment i Benedicció dels nens i nenes.

Torna la Verge a l'oratori: l'acompanyen P 5 Aplaudiments i cançó a la Mare de Déu.


Desde la Capellanía queremos compartir con vosotros la alegría de la Visita de la Imagen Peregrina de la Virgen de Fátima a nuestro Colegio, el próximo día 13 de abril con motivo del Centenario de las apariciones. Como sabéis la imagen peregrina ha ido a distintos lugares de Lleida y ahora nos toca a nosotros recibirla.

Estamos muy ilusionados con que esta visita suponga para todas las alumnas, padres y personal de Arabell un verdadero regalo, que nos ayude a llenar nuestros corazones, de amor a Dios y a los demás, especialmente aquellos más necesitados material y espiritualmente.

A vuestras hijas les vamos a entregar un “pack” para recorrer este camino de preparación para la venida de la Virgen Peregrina. Consiste en un Rosario y un librito donde explica la Historia de las apariciones. Especialmente el rezo del Rosario -o alguno de los misterios-  en familia, puede ser una manera estupenda para prepararnos: fue precisamente en Fátima, donde la Virgen lo recordó.

En la entrada de cada edificio habrá unos paneles donde podréis poner (vosotros y vuestras hijas) unas cintas poniéndole intenciones, peticiones, mensajes, agradecimientos...y se le entregarán al llegar.

Os enviamos el plan que hará la Virgen las horas que esté en nuestro Colegio y os invitamos a que os unáis a todo lo que queráis y podáis.

Os encomendamos y nos encomendamos todos a la protección de la Virgen de Fátima; Ella mejor que nadie sabe lo que en estos momentos necesitan nuestras familias y nuestra tierra.

Con la ilusión de poder saludaros alguno de estos días, recibid un saludo muy cordial,


Mn. Francisco Martín Vivas


PLAN DE LA VIRGEN EN EL COLEGIO

9,15 Recibimos a la Virgen  haciéndole pasillo, con aplausos y canciones.

Le ofrecemos las Cintas y Pregón de Bienvenida leído por alumnas de Primaria

12.45  Misa Mariana. Las de 2º de Bachillerato le imponen la beca. Consagración de todos los jóvenes del Mundo. Las de 1º y 2º de ESO leen plegarias especiales.

A las 14,30 Se rezará el Rosario con todas las familias que lo deseen. Allí se hace la   Consagración de todo el Colegio pidiendo por la Paz y por Familias a la Virgen. Ofrenda de flores de las niñas de Primaria. Cada niña le entregará su flor que ha hecho.

15,30:    Educación Infantil: Cada niña y cada niño le ofrece a la Virgen su flor. Habrá un Ofrecimiento y Bendición de los niños y niñas.

Vuelve la Virgen al oratorio: la acompañan P 5 Aplausos y canción a la Virgen.
|