usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal entregar el permís patern"

6è PRIM - TOTAL ENGLISH CAMP
> dimarts 3 de abril ( 09:00 )
6è PRIM - TOTAL ENGLISH CAMP

De: Coordinadora de primària

A: Pares de 6è de primària

Tal com ja se us va informar a la reunió de pares de principi de curs, les vostres filles tindran l’oportunitat de participar en el TOTAL ENGLISH CAMP que consistirà a passar una setmana de colònies fora de l’escola parlant exclusivament en anglès. És una activitat que organitzem amb molta il·lusió i ganes que sigui un pas endavant en l’adquisició de la competència oral.

Aquesta activitat està inclosa dins el marc del projecte d’ensenyament d’anglès i també dins el pla de formació d’alumnes de Les Alzines.

Considerem que el fet de gaudir de 4 dies d’immersió total en anglès fora de casa serà beneficiós per a l’alumna, tant pel que fa la comunicació oral, en aquesta llengua, com pel seu creixement personal i la millora de virtuts com l’amistat, la companyonia, la generositat, l’obediència i les ajudarà a créixer en autonomia personal.  Ens agradaria que tothom hi pogués participar.

Seran ateses per professores natives, les tutores de 6è i les mestres d’anglès de l’escola.

Tot això es farà treballant un tema curricular de l’àrea de Coneixement del Medi natural (Science), The Water and Plants.

S’ha encarregat de l’organització Home to Home (empresa dedicada al desenvolupament de programes educatius) la programació de les activitats didàctiques que es faran durant aquests 4 dies, el professorat natiu i la intermediació amb la casa de colònies.

Sortirem del col.legi dimarts 3 d’abril a les 9 del matí i tornarem divendres dia 6 d’abril a 2/4 de 5 de la tarda per agafar els autobusos de la ruta escolar. La casa de colònies és “Can Sans de Fallines” (Viladesens), a 25 km de Girona.

El preu global de l’activitat és de 285 € per alumna i inclou el següent:

 • Autobús d’anada i tornada
 • Allotjament i pensió completa
 • Tallers i classes diàries d’anglès amb professores/monitores natives
 • Activitats de nit amb professores/monitores natives
 • Assegurança
 • Material pedagògic


Es passarà un rebut per aquest import el proper 20 de març de 2018, o bé de forma fraccionada en 3 mensualitats. Podeu marcar l’opció que millor us vagi contestant el formulari. Si no dieu res, es passarà el rebut per la totalitat el 20 de març de 2018.

Les alumnes  NO han de portar mòbil, ni altres aparells que no afavoreixin la convivència amb les companyes. En cas que us hàgiu de comunicar amb les vostres filles tindrem un mòbil de contacte (us facilitarem el número uns dies abans de la sortida).

Les alumnes hauran d’anar sense uniforme. Al llarg dels pròxims dies us farem arribar l’horari, la programació de les activitats i el material necessari per a les colònies.

Depenent del nombre d’alumnes que, per diversos motius, no puguin assistir al Total English Camp, valorarem quin tipus d’activitats es faran a l’escola treballant el mateix tema que les seves companyes encara que de manera diferent.

Agrairíem que les vostres filles tornessin la butlleta adjunta signada a la tutora, abans del divendres 9 de març.Tal como ya se os informó en la reunión de padres de principio de curso, vuestras hijas tendrán la oportunidad de participar en el TOTAL ENGLISH CAMP que consistirá en pasar una semana de convivencia fuera de la escuela hablando exclusivamente en inglés. Es una actividad que organizamos con mucha ilusión y ganas de que sea un paso adelante en la adquisición de la competencia oral.

Esta actividad está incluida dentro del marco del proyecto de enseñanza de inglés y también dentro del plan de formación de alumnas de Les Alzines.

Consideramos que el hecho de disfrutar de 4 días de inmersión total en inglés fuera de casa será beneficioso para la alumna, tanto la comunicación oral, en esta lengua, como por su crecimiento personal y la mejora de virtudes, como la amistad, el compañerismo, la generosidad, la obediencia, y las ayudará a crecer en autonomía personal. Nos gustaría que todas pudieran participar.

Serán atendidas por profesoras nativas, las tutoras de 6º y maestras de inglés de la escuela.

 Todo esto se hará trabajando un tema curricular del área de Conocimiento del Medio natural (Science), The Water and Plants.

Se ha encargado de la organización Home to Home (empresa dedicada al desarrollo de programas educativos) la programación de las actividades didácticas que se harán durante estos 5 días, el profesorado nativo y la intermediación con la casa de convivencias.

Saldremos del colegio martes 3 de abril a las 9 de la mañana y volveremos el viernes día 6 de abril a las 16.30 h para coger los autobuses de la ruta escolar. La casa de convivencias es "Can Sans de Fallines" (Viladesens), a 25 km de Girona.

El precio global de la actividad es de 285 € por alumna e incluye lo siguiente:

• Autobús de ida y vuelta

• Alojamiento y pensión completa

• Talleres y clases diarias de inglés con profesores / monitores nativas

• Actividades de noche con profesoras / monitoras nativas

• Seguro

• Material pedagógico

Se pasará un recibo por este importe el próximo 20 de marzo de 2018, o bien de forma fraccionada en 3 mensualidades. Podéis marcar la opción que mejor os vaya contestando el formulario. Si no decís nada, se pasará el recibo por la totalidad el 20 de marzo de 2018.

Las alumnas NO deben llevar móvil, ni otros aparatos que no favorezcan la convivencia con las compañeras. En caso de que tengáis que comunicaros con vuestras hijas tendremos un móvil de contacto (os facilitaremos el número unos días antes de la salida).

Las alumnas deberán ir sin uniforme. A lo largo de los próximos días os haremos llegar el horario, la programación de las actividades y el material necesario para las convivencias.

Dependiendo del número de alumnas que, por diversos motivos, no puedan asistir al Total English Camp, valoraremos qué tipo de actividades se harán en la escuela trabajando el mismo tema que sus compañeras aunque de manera diferente.

Agradeceríamos que vuestras hijas devolvieran el permiso adjunto firmado a la tutora, antes del viernes 9 de marzo.


As we informed you, your daughters will have the opportunity to take part in TOTAL ENGLISH CAMP, where they will be able to spend a week outside school speaking in English exclusively. It is a very well-thought activity that we hope will help them improve the oral competence.

This activity is inside the English teaching project but it is also a part of the student formation plan of Les Alzines.

We believe that spending 4 days of total English immersion will be extremely beneficial for students, both for oral communication and personal growth and improvement of virtues like friendship, companionship, generosity, obedience or personal autonomy and we hope everyone can participate.

They will be assisted at all times by native teachers as well as their tutors and English teachers.

All this will be done through a curricular topic of Science, The Water and Plants.

Home to Home (a business which is devoted to the development of educational programme) is in charche of the programming of activities done over these 4 days, the native teachers and the camp house.

We will be leaving school on Tuesday the 3rd of April at 9 in the morning and we will be coming back on Friday the 6th of April at 4:30pm so that the students can take the school bus. The camp house is “Can Sans de Fallines” (Viladesens), 25 km away from Girona.

The total price of this activity is 285 € per student and includes:

 • Bus trips
 • Acommodation and meals
 • Lessons and workshops with native teachers
 • Night activities with native teachers
 • Insurance
 • Pedagogical material

You will be issued a bill on the 20th of March 2018 or you can ask for having it divided in three different payments. Please mark your preferred answer on the form. If you do not fill it, you will be charged the complete stay on the 20th of March.

Students CANNOT bring their phones or other devices that don’t favour student cohabitation. If you need to communicate with your daughters you may contact us to a number we will give you days prior to the camp.

Students need to wear their street clothes. Over the next days we will inform you about the schedules, activities and necessary material.

Depending of the number of students who do not attend Total English Camp there will be different activities in the school so that they can prepare the same topic in a different way.

We would be grateful if your daughters returned the  form signed before the 9th of March.

|