usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Normativa Departament Salut Escolar 2018-19
Informació
Normativa Departament Salut Escolar 2018-19

Per evitar intoxicacions per medicaments a l’escola, el Departament de Sanitat recomana no administrar cap tipus de fàrmac en horari escolar de no ser que sigui absolutament necessari.

En aquest cas, s'hauran de complir unes normes:

1. Parlar amb la tutora del nen/a.

2. Portar la recepta mèdica on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

3. Adjuntar un escrit on s'autoritzi al personal de l'escola a administrar al seu fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu AUTORITZACIÓ

4. Tenir un medicament d'ús exclusiu per a l'escola, per tal d'evitar que els nens/es el portin diàriament a dins de la motxilla.

5. El medicament s'haurà d'entregar directament a la tutor/a.

Si no es compleix aquesta petita normativa, no podrem administrar medicaments a l'escola.

Gràcies per la vostra col·laboració.
En este caso, se deberán cumplir unas normas:

1. Hablar con la tutora del niño/a.

2. Llevar la receta médica donde conste el nombre del alumno/a, la pauta y el nombre del medicamento que debe tomar.

3. Adjuntar un escrito donde se autorice al personal de la escuela a administrar a su hijo/a la medicación prescrita, siempre que sea imprescindible hacerlo en horario lectivo AUTORIZACIÓN

4. Tener un medicamento de uso exclusivo para la escuela, para evitar que los niños/as lo lleven a diario dentro de la mochila.

5. El medicamento se entregará directamente al tutor/a. Si no se cumple esta pequeña normativa, no podremos administrar medicamentos en la escuela.

Gracias por su colaboración.

|