usuari 
passwd 
        

LA VALL

Sopa de caldo de pollastre amb galets
Truita de patata amb amanida de pastanaga
Plàtan

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

GENERAL. IDDINK Reutilització de llibres
> dilluns 25 de juny
GENERAL. IDDINK Reutilització de llibres

Benvolgudes famílies,

Ja fa més de deu anys que el col·legi va engegar el programa de reutilització de llibres comptant amb el suport de la subvenció del Departament d’Ensenyament, a la qual es van acollir més de 600 alumnes.

A causa del canvi en la política de subvencions, el col·legi, amb l’aprovació del Consell Escolar, fa sis cursos va decidir contractar els serveis de l’empresa IDDINK per organitzar la compra col·lectiva i la reutilització de llibres de text de les vostres filles.

L’objectiu d’aquesta iniciativa continua essent la disminució de les despeses de les famílies i, alhora, l’estimulació de valors com l’austeritat i la utilització racional dels recursos.

Vam escollir aquest projecte de reutilització de llibres amb l’empresa IDDINK pels següents motius: 

-Garanteixen un estalvi que va des del 5%, en el cas de llibres nous, al 60%, en el cas de llibres reutilitzats (que denominen ecoBooks), el que va permetre que cada família de La Vall s’estalviés, de mitjana, 126,70€ per cada comanda feta a Iddink. 

-Porten quasi 100 anys fent aquest servei, amb provada solvència, a altres països d’Europa: lliuren més de 6.8 milions de llibres i 3.6 milions de llicències de continguts digitals a 360.000 alumnes cada curs escolar.

-Són l’única empresa del sector amb una plataforma logística i tecnològica especialitzada en la reutilització de llibres de text i amb una qualitat garantida per la ISO 9001.

-És un sistema molt flexible, ja que cada família pot escollir comprar a Iddink llibres nous o reutilitzats, comprar-los tots o només els que interessin.


En el full que us adjuntem (AQUÍ) s’informa més detalladament de com fer les comandes i el pagament, que, com veureu, pot ser per Internet (www.iddink.cat) o per telèfon (902 565 411).


Cordialment,


Mia Carreras

Directora

  


 

Apreciadas familias,

Hace ya más de diez años que el colegio empezó el programa de reutilización de libros contando con la ayuda de la subvención del Departament d’Ensenyament al que se acogieron más de 600 alumnas. 

Debido al cambio en la política de subvenciones, el colegio con la aprobación del Consejo Escolar decidió hace seis cursos contratar los servicios de la empresa IDDINK para organizar la compra colectiva y la reutilización de libros de texto de vuestras hijas.

El objetivo de esta iniciativa continúa siendo la disminución de los gastos de las familias y a la vez la estimulación de valores como la austeridad y la utilización racional de los recursos. 

Escogimos este proyecto de reutilización de libros con la empresa IDDINK por los siguientes motivos: 

Garantizan un ahorro que va desde el 5% en el caso de libros nuevos, al 60%, en el caso de libros reutilizados (que denominen ecoBooks), lo que permitió que cada familia se ahorrase, de media, 126,70€ por cada pedido hecho a Iddink.

- Llevan casi 100 años prestando este servicio, con probada solvencia, en otros países de Europa:  entregan más de 6.8 millones de libros y 3.6 millones de licencias de contenidos digitales a 360.000 alumnos cada curso escolar.

-Son la única empresa del sector con una plataforma logística y tecnológica especializada en la reutilización de libros de texto y con una calidad garantizada por la ISO 9001.

-Es un sistema muy flexible, pues cada familia puede escoger comprar a Iddink libros nuevos o reutilizados, comprar-los todos o únicamente los que interesen.


En la hoja que os adjuntamos (AQUÍ)  se informa más detalladamente de cómo hacer los pedidos y el pago, que, como veréis, puede ser por Internet (www.iddink.es) o por  teléfono  (902 565 411).


Cordialmente,


Mia Carreras

Directora


|