usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

MARES i PROFESSORES - Recés mensual
> dilluns 14 de maig ( 17:00 )
MARES i PROFESSORES - Recés mensual

Dilluns, 14/05/2018 a les 17.00h
Dijous  17/05/2018 a les 15.30h 

Temes:
  • Santedat i coherència: portar a Crist a tots els ambients 
  • L'alegria de l'amor conjugal
  • Santidad y coherencia: llevar a Cristo a todos los ambientes
  • La alegría del amor conyugal
  • Saintliness and coherence: taking Christ everywhere
  • Joy of mtrimonial love

|